Psykiatrien skal løftes

Psykiatrien skal have et mærkbart løft – det vi har nu er utilstrækkeligt og uværdigt.

Det koster os alle dyrt når psykiatrien halter.
Mangel på personale og sengepladser, betyder at mennesker med psykiske lidelser bliver syltet og sendt hjem uden hjælp. Det påvirker familier, netværk, arbejdspladser – ja hele samfundet. Værst er det for det menneske, der ikke bliver set og hørt.

Nogle vender sig mod et misbrug, andre gør selvskade eller gør skade på andre mennesker. Når hjælpen ikke er til stede, bliver problemerne ofte større end de burde have været. Udsathed kan ramme os alle – for nogle kortvarigt – andre langvarigt. En udstrakt hånd kan vi alle have brug for.

Vi skal have en seriøs plan for psykiatrien. Den skal sikre, at der er nok hænder, de rigtige kompetencer og en høj faglig kvalitet i psykiatriens indsatser og tilbud. Planen skal sikre den nødvendige sammenhæng på tværs af sektorer og en tilgængelighed for alle mennesker, der har behov for hjælp, støtte eller behandling. Kvalitet i behandlingen af de alvorligst syge og forebyggelsen af og styrket behandling af psykisk sygdom blandt børn og unge skal vi i gang med som det første. Og det er nu.

Når vi taber et ungt menneske på gulvet, kan det få store konsekvenser langt ud i fremtiden. Og en ung med udfordringer skal hjælpes med det samme. Ikke først efter 6 eller 12 måneder.

Jeg vil arbejde for:

Deltag i debatten online