Øget indsats for hjemløse og flere frivillige 

Vi skal skræddersy løsningerne, så hver enkelt hjemløs får den støtte, han eller hun har brug for.

Ingen mennesker skal tvinges til at leve et liv på gaden. Derfor vil jeg arbejde for at der skabes brugbare løsninger for hjemløse i samspil med kommuner og NGOer som f.eks. Blå Kors, Frelsens Hær og Kirkens Korshær. For mange handler hjemløshed om mere end det at mangle en bolig. Problemerne starter sjældent med hjemløshed. Fire ud af fem hjemløse har enten et misbrug, en psykisk lidelse eller begge dele, og derudover har mange udfordringer med sygdom, manglende netværk og kriminalitet. Langt de fleste danskere kan klare sig selv, men desværre falder nogle af og til også igennem. Her skal vi som samfund være bedre til at gribe disse mennesker.

Vi har i Danmark et problem med unge hjemløse. Det er hjerteskærende, når unge mennesker med livet foran sig ser sig nødsaget til at leve på gaden. Der skal tænkes nyt og fleksibelt omkring disse borgere. Ofte er det helt afgørende, at de hjemløse får hjælp til netværk og mærker mennesker og tilbud som vil dem.

Jeg tror samspillet mellem civilsamfundet, kommunerne og de mange frivillige foreninger, kan dyrkes og styrkes. Det er vigtigt at vi fra politisk hold, bakker op om de mange frivillige foreninger vi har i Danmark.

Jeg vil arbejde for at styrke et samfund, hvor flere borgere engagerer sig i en frivillig indsats, der kommer mennesker i sårbare og udsatte situationer til gavn.

Deltag i debatten online