Der skal mere fart på den grønne omstilling

Vi ønsker en grøn omstilling af Danmark, der samlet set ikke koster vækst og arbejdspladser.

Vi skal udvikle vores samfund. Ikke afvikle det. Det er helt centralt, hvis vi skal kunne give vores høje levestandard videre til vores børn.
Jeg vil arbejde for, at den grønne omstilling skal ske under hensyn til, at CO2-udledningerne ikke bare flyttes til udlandet. Det nytter ikke noget, at Danmark er et grønt foregangsland, hvis den sorte energi reelt bare flyttes til andre lande.

Jeg vil arbejde for:

Deltag i debatten online