En stemme til familien

Jeg vil skabe trygge og frie rammer for alle familier.

Familien er og bliver kernen i samfundet. Samtidig er familien udtryk for både ubetinget kærlighed og betingelsesløs støtte – værdier, som også fremadrettet skal være fast forankret i de kommende generationer. Derfor skal vi skabe trygge og frie rammer for alle familier.

Familien er afgørende for voksnes trivsel og duelighed på arbejdsmarkedet

Tilknytningsteori og forskning peger på, at familien er afgørende for menneskers trivsel og udvikling. Desværre er vanskeligheder i familien og parforholdet dog meget udbredte i DK, og det har alvorlige konsekvenser for folkesundheden. Både danske og internationale undersøgelser viser, at voksne der oplever vanskeligheder i parforholdet eller gennemgår en skilsmisse har dårligere mentalt og fysisk helbred og markant flere sygedage. Det er belastende for den enkelte person og familie og dyrt for arbejdsmarkedet og samfundet.

Familien er afgørende for børns trivsel og udvikling

Man har desuden påvist, at forældres skilsmisse forringer børns trivsel og skolemæssige præstationer og øger risikoen for lav uddannelse og kriminalitet hos drenge. Børn, hvis forældre ikke er skilt, men har et højt konfliktniveau i parforholdet, udviser generelt også flere sociale, adfærdsmæssige og skolemæssige problemer.

Jeg vil arbejde for følgende:

Deltag i debatten online